Om oss

Säljpitch är en del av tryggnet koncernen och startades för att hjälpa företag digitalisera sin säljprocess med hjälp av modern teknologi. Efter många års erfarenhet av försäljning så är vår ambition att förenkla och tydliggöra våra kunders säljpitch. Vi vet av erfarenhet att man som företag ofta behöver förnya budskapet då man påverkas av förändringar internt och externt. Vi lever idag i en värld där globalisering är ett faktum och vi behöver hela tiden förnya vårt arbetssätt för att vinna konkurrensfördelar i marknaden.

Våra värderingar

Värna om miljön

Vi bryr oss om både människor och miljön. Vi arbetar dagligen med hållbara lösningar. Vi främjar hälsa och välbefinnande. Vi tar initiativ till gröna lösningar och strävar efter minimal miljöpåverkan. Vi tar ansvar gentemot kommande generationer.

Agera etiskt och öppet

Vi gör våra affärer med integritet och transparens. Vi lever i enlighet med vår uppförandekod och accepterar inga halvdana leveranser. Vi är måna om en arbetsmiljö där alla får komma till tals.

Bli bättre tillsammans

Vi strävar kontinuerligt efter att bli bättre på det vi gör. Vi är en lärande organisation och delar gärna med oss av vår kompetens. Vi sätter en ära i att arbeta för hög kvalitet och innovation. Vi bygger Ett Säljpitch-team tillsammans med våra kunder, samarbetspartner och de samhällen där vi verkar. Vi drar nytta av mångfald för att leverera den bästa lösningen.

Vid kundens sida

Vi hjälper våra kunder att nå framgång. Vi strävar alltid att förstå behoven hos våra kunder och deras kunder. Vi finns för att hjälpa företag förverkliga sina visioner.

Stäng meny

Beställ en skiss.
Kostnadsfritt